** การสุ่ม 1 ครั้งจะต้องเสีย 10 Point **

ประวัติการสุ่ม

# เกม รางวัล รายละเอียด วันที่-เวลา
0283ba